In ดำเนินการตามกฎหมาย By วิคตอเรีย

นิเวศวิทยาภาษาอังกฤษ

น้อยกว่าหนึ่งเดือนที่เหลือก่อนวันที่มีความสำคัญ — วันเวิลด์ของโลก (วันสิ่งแวดล้อมโลก — World Earth Day ซึ่งเราเฉลิมฉลองวันที่ 22 เมษายน แต่มีอันตรายที่ไม่กี่ร้อยปีในด้านนี้เราจะมีอะไรที่จะเฉลิมฉลองในขณะที่เราค่อยๆทำลายโลกของเราลืมความจริงที่ว่าโลกครั้งที่สองนี้ซึ่งเรามีความสุขที่จะย้ายก็ไม่ได้อยู่ เราและเราอยู่คนเดียวมีความรับผิดชอบในปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ecological problems ดังนั้นตอนนี้คำถามที่เร่งด่วนเพื่อให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม environmental protection เราทำอะไรบอกระบบนิเวศในภาษาอังกฤษ ecology

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาษาอังกฤษ

แม้จะอยู่ในสมัยโบราณคนที่อาศัยอยู่เคียงข้างกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของโลกของเราโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ use the resources โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย not to do any harm แต่มีการพัฒนาของสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี the development of science and technology ลูกหลานของเราจะพบว่าเราเปลือง squander และสารมลพิษ defile / pollute มรดกของพวกเขา inheritance เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเรย์มอนด์ Dasmann ว่า «เราทุกคนกังวลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามอาจจะนิวเคลียร์ nuclear world war แต่โลกที่สามได้เริ่มแล้ว — เรากำลังต่อสู้กับธรรมชาติ fight against the environment นอกจากนี้เราจะชนะ! »

ทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต species อื่นที่ไม่ใช่คนที่จะปรับให้เข้ากับกฎหมายสิ่งแวดล้อม adapt to the laws of nature และมีเพียงเรา — เป็นที่เหมาะสม — ในทางที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ achieve a remarkable feat สังกัดกฎของธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เราก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้ำและดิน pollute air, water and land ป่าไม้ถูกตัดลงและบ่อแห้ง cut down forests and dry up rivers, lakes and ponds ทำลายสัตว์และพืชหายาก kill animals and make exotic species disappear ทั้งหมดนี้เป็นเวลานานจะนำไปสู่วิกฤตในระบบนิเวศ ecological crysis

แต่ทรัพยากรของโลกไม่ได้ไม่ จำกัด limited resources กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นหกและระดับของการบริโภคของเรา consuming ไกลเกินกว่าจำนวนที่สามารถให้เราที่ดิน รัฐบาลมีหน้าที่เพียงเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาษาอังกฤษ แต่แทนที่จะในการรักษาโลก heal the planet ก็ขอมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม favor the development of industries .But ไม่ได้หมายความว่ามีเพียงรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ทางนิเวศวิทยา ในคำพูดของอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา: With public sentiment nothing can fail; without it nothing can succeed With public sentiment nothing can fail; without it nothing can succeed » แปลโดยประมาณอ่านดังนี้ «ทัศนคติของสังคมที่ใช้งานจะช่วยในการแก้ปัญหาใด ๆ และบรรลุเป้าหมายใด ๆ หากสังคมไม่สนใจจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่! » ดีกว่าไม่พูด

วันนี้บทบาทนำในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาษาอังกฤษเป็นของสหประชาชาติ (UN — United Nations Organization อวัยวะที่สำคัญและหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติจะให้ความสนใจมากในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ecological problems of the environment ตั้งแต่ปี 1949 ยูเอ็นถือเป็นระยะประชุม hold conferences ที่ทุ่มเทให้กับรัฐของธรรมชาติบนโลก การทำงานที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม preserve the environment Greenpeace

วิธีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษเรียกร้องในวันนี้และปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวและก็คนที่กำลังมองหาที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้สิ่งพิมพ์เช่น «ภาษาอังกฤษ โลกรอบตัวเรา นิเวศวิทยา ธรรมชาติ สัตว์โลก «และ» ภาษาอังกฤษ: นิเวศวิทยาและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม «. หนังสือเล่มแรกที่ปล่อยออกมาจาก «East-West» ผู้เขียน — Yuzefovich NG ที่สองเป็นของสำนักพิมพ์ «โลโก้กด», ผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโอเอ ทั้งสองรุ่นที่ออกมาในปี 2007 คุณสามารถค้นหาได้โดยไปที่เว็บไซต์ chtivo.ru

  • http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1232017.htm – หนังสือเล่มแรก
  • http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1253349.htm – หนังสือเล่มที่สอง

จัดการกับปัญหาของระบบนิเวศในภาษาอังกฤษที่จะดูแลสภาพแวดล้อม หลังจากที่ทุกพฤติกรรมของเรา our behaviour อันตราย damage ไม่ได้เป็นเพียงโลกของเรา แต่ยังอยู่กับเรา

 

ดำเนินการตามกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>